Eco Innovation Forum 2020

Eco Innovation Forum 2020


ขอเชิญร่วมงาน Eco Innovation Forum 2020 "ปรับตัวให้อยู่รอดทางออกอุตสาหกรรม 4.0 ในยุค New Normal" 24-25 ก.ย 63 ไบเทค บางนาหรือรับชมออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนรับ QR Code เข้าร่วมงาน ระบบจะส่ง link สำหรับรับชมออนไลน์ไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้

กำหนดการและลงทะเบียนเข้างาน ➡️  https://www.zipeventapp.com/e/eco-innovation-2020

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
104

Online
0

Total
93,747