ตอบแบบสำรวจ ลุ้นรับของรางวัล ฟรี!!

ตอบแบบสำรวจ ลุ้นรับของรางวัล ฟรี!!


ขยายเวลาร่วมสนุก !!

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน Green Card 

ลุ้นรับของรางวัล ฟรี!!
ประกาศผลวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ทาง Facebook : Thai Eco-Products

ตอบแบบสำรวจ คลิก!! https://forms.gle/ZLxLFef7LxWvDEBx9

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
0

Online
0

Total
91,303