แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Thai Eco Products

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Thai Eco Products


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Thai Eco-Products

ลุ้นรับถุงผ้า ฟรี!! 20 รางวัล

ประกาศผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ทาง Facebook : Thai Eco-Products

 

ตอบแบบสอบถาม คลิก

 

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
2

Online
0

Total
87,263