หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint)

หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint)


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์” (Water Footprint) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

 

Highlights

  • การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ของผลิตภัณฑ์
  • แนวทางและหลักการในการประเมิน LCA
  • การประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ภายใต้มาตรฐานสากล
  • ดัชนีความตึงเครียดน้ำกับวอเตอร์ฟุตพรินต์
  • สถานการณ์น้ำและการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์กับอุตสาหกรรมไทย
  • Workshop การจัดทําบัญชีรายการและการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
  • Workshop การประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

 

อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7%)

  • สมาชิกสภาอุตสาหกรรม ราคา 10,700 บาท
  • หน่วยงานภาครัฐ / สถาบันการศึกษา ราคา 10,700
  • บุคคลทั่วไป ราคา 12,840 บาท

 

สมัครออนไลน์คลิ๊ก: https://bit.ly/2rWIcNR

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
104

Online
0

Total
93,747