หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 9

หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 9


หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 9

  • ระยะเวลาอบรม: 2 ส.ค.-1 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-17.00 น. โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


Highlight!!

  • รู้หลัก..พื้นฐานการพยากรณ์อากาศ 
  • รู้ลึก..การบริหารจัดการน้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  • รู้จริง..เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ 
  • กิจกรรม Workshop 
  • ศึกษาดูงานในประเทศ
  • ศึกษาดูงานต่างประเทศ


สอบถามเพิ่มเติม: สุพิชชา/ชาญณัฏฐ์
Tel: 0 2345 1262, 0 2345 1261
E-mail: supitchad@off.fti.or.th, channats@off.fti.or.th
Website: www.iei.or.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
0

Online
0

Total
91,303