งานสัมมนาฟรี!!! “Low Energy and Greenery Building for Future”

งานสัมมนาฟรี!!! “Low Energy and Greenery Building for Future”


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี!!! “Low Energy and Greenery Building for Future” “อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต”

  • วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
  • ณ ห้อง Amber 1 อาคาร 6 อิมแพ็คเมืองทองธานี

ลงทะเบียน online ได้ที่  https://bmamexpoasia.com/conference-low-energy-greenery-building/

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
107

Online
0

Total
93,750