รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ (Water Footprint of Products)

รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ (Water Footprint of Products)


ขอเรียนเชิญโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ (Water Footprint of Products)

ภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย Industrial Technology Assistance Program (ITAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณจิรวัตร หรือ คุณธนพัฒน์
Tel.: 02-345-1040 หรือ 02-345-1182 ต่อ 1416
E-mail: jirawatrj@off.fti.or.th, thanapata@off.fti.or.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
7

Online
2

Total
45353