ศึกษาดูงานด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศสิงคโปร์

ศึกษาดูงานด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศสิงคโปร์


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 โดยสายการบินไทย

Highlight!!

  • โรงงานรีไซเคิลน้ำเสีย (เครืออาซาฮี) 
  •  Hyflux (Tuaspring Desalination Plant) โรงงาน Desalination ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใช้ระบบ Membrane-based 
  • Garden by The Bay อาคาร carbon-neutral ที่มีการรวบรวมน้ำฝนไว้ใช้งานและหล่อเย็นระบบต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ตอนกลางคืน 
  • NEWater การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยจนได้น้ำที่มีคุณภาพสูง 
  • Marina Barrage เขื่อนกักเก็บน้ำที่ช่วยขยายพื้นที่รองรับน้ำฝนได้ถึงร้อยละ 60 ของประเทศ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.iei.or.th/ns-training_type1_read-dir--subdir--train_id-MjE4.htm

สอบถามเพิ่มเติม: สุพิชชา (ยุ้ย)
Mobile: 098-926-6401
E-mail: supitchad@off.fti.or.th, supitchad.fti@gmail.com
Website: www.iei.or.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
13

Online
0

Total
97,524