หลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Wastewater Recycling For Industry)

หลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Wastewater Recycling For Industry)


สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Wastewater Recycling For Industry) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง ในการออกแบบและควบคุมระบบรีไซเคิลน้ำเสียขนาดใหญ่ของภาคอุตสาหกรรม ด้วยหลักการและแนวคิดในการออกแบบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการเรียนรู้ Key Success Factors จากกรณีศึกษาโครงการที่ประสบผลสำเร็จในการรีไซเคิลน้ำเสีย

 

สถาบันฯ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Wastewater Recycling For Industry) ) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 07.30-17.00 น.ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน)

 

อัตราค่าลงทะเบียน: (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 12,000 บาท

บุคคลทั่วไป 13,000 บาท

สมาชิกโครงการ WEIS Network ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข สูงสุดถึง 35%

 

สอบถามเพิ่มเติมที่: สุพิชชา ดิษฐเจริญ โทร. 02 345 1261-2 หรือ E-mail:supitchad@off.fti.or.th, supitchad.fti@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร: https://www.iei.or.th/ns-news_event_read-dir-Mw=-con_id-NTcw.htm

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
3

Online
0

Total
87,264