หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) 20-22 มี.ค. 2562

หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) 20-22 มี.ค. 2562


สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมในการประเมินปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Silver 2 ชั้น Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

 

อัตราค่าลงทะเบียน: (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 10,700 บาท

บุคคลทั่วไป 12,840 บาท

สมาชิกโครงการ WEIS Network ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข สูงสุดถึง 35%

 

สอบถามเพิ่มเติมที่: สุพิชชา ดิษฐเจริญ โทร. 02 3451261 หรือ E-mail:supitchad@off.fti.or.th, supitchad.fti@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร: วันศุกร์ที่15 มีนาคม 2562

 Download กำหนดการ & ใบสมัคร
https://www.iei.or.th/ns-news_event_read-dir-Mw=-con_id-NTY5.htm

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
3

Online
0

Total
87,264