ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง CSR Beginner and CSR-DIW  
การรับสม้คร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (!)
19 ธันวาคม 2560

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง CSR Beginner and CSR-DIW  

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง CSR Beginner and CSR-DIW   การรับสม้คร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (!)

กรมควบคุมมลพิษขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภาคเอกชนกับการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
19 ธันวาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภาคเอกชนกับการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภาคเอกชนกับการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Wastewater Recycling For Industry) ) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 07.30-17.00 น.ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน)
19 ธันวาคม 2560

หลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Wastewater Recycling For Industry)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Wastewater Recycling For Industry) ) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 07.30-17.00 น.ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน)

“การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint)”
วันที่ 20-22 มี.ค. 2562 (08.30-16.30 น.)
ณ ห้อง Silver 2 ชั้น Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก(MRT พระราม 9)
19 ธันวาคม 2560

หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) 20-22 มี.ค. 2562

“การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint)” วันที่ 20-22 มี.ค. 2562 (08.30-16.30 น.) ณ ห้อง Silver 2 ชั้น Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก(MRT พระราม 9)

ปฏิทินกิจกรรมสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2562
19 ธันวาคม 2560

ปฏิทินกิจกรรมฝึกอบรม 2562

ปฏิทินกิจกรรมสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2562

พบกับ Green Card Application ที่งานเกษตรแฟร์ 2562 หมายเลขบูธ A1-2 โซน A ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
19 ธันวาคม 2560

ขอเชิญร่วมงานเกษตรแฟร์ 2562

พบกับ Green Card Application ที่งานเกษตรแฟร์ 2562 หมายเลขบูธ A1-2 โซน A ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1261-5 โทรสาร : (662) 345-1266-7 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
126

Online
4

Total
26059