ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์” (Water Footprint) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
19 ธันวาคม 2560

หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์” (Water Footprint) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

พิเศษสำหรับสมาชิกแอปพลิเคชัน Green Card เข้าอุทยานฟรี!
19 ธันวาคม 2560

ฟรีค่าเข้าอุทยานฯ

พิเศษสำหรับสมาชิกแอปพลิเคชัน Green Card เข้าอุทยานฟรี!

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 9
19 ธันวาคม 2560

หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 9

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 9

เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี!!! “Low Energy and Greenery Building for Future” “อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต”
19 ธันวาคม 2560

งานสัมมนาฟรี!!! “Low Energy and Greenery Building for Future”

เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี!!! “Low Energy and Greenery Building for Future” “อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562
19 ธันวาคม 2560

ศึกษาดูงานด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศสิงคโปร์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562

ขอเชิญเข้าร่วมงานTaiwan - Thai Water and Environment Business Cooperation
(Thai Water Expo 2019)
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-17.50 น. ณ Hall 101 ไบเทค บางนา
19 ธันวาคม 2560

Taiwan - Thai Water and Environment Business Cooperation (Thai Water Expo 2019)

ขอเชิญเข้าร่วมงานTaiwan - Thai Water and Environment Business Cooperation (Thai Water Expo 2019) วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-17.50 น. ณ Hall 101 ไบเทค บางนา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
82

Online
4

Total
77165