ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


Lucky Draw ประกาศผล 1  ต.ค 63
19 ธันวาคม 2560

Lucky Draw เดือนก.ย

Lucky Draw ประกาศผล 1 ต.ค 63

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 ก.ย 63
19 ธันวาคม 2560

Eco Innovation Forum 2020

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 ก.ย 63

ช่วยโลก รักสิ่งแวดล้อมแถมสบายกระเป๋าเพราะประหยัดค่าไฟภายในบ้าน
19 ธันวาคม 2560

สินค้าประหยัดพลังงาน (ภายในบ้าน)

ช่วยโลก รักสิ่งแวดล้อมแถมสบายกระเป๋าเพราะประหยัดค่าไฟภายในบ้าน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจาก "กิจกรรมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อ Green Card Application"
19 ธันวาคม 2560

ประกาศผลรางวัล "กิจกรรมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อ Green Card Application"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจาก "กิจกรรมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อ Green Card Application"

ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน Green Card ลุ้นรับของรางวัล ฟรี!!
19 ธันวาคม 2560

ตอบแบบสำรวจ ลุ้นรับของรางวัล ฟรี!!

ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน Green Card ลุ้นรับของรางวัล ฟรี!!

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R
19 ธันวาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
105

Online
0

Total
93,748