ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R
19 ธันวาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Thai Eco Products
19 ธันวาคม 2560

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Thai Eco Products

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Thai Eco Products

ทำไมการทำธุรกิจถึงต้องคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์
แต่เป็นเรื่องการลดต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนการดำเนินกิจการ ที่ถูกซ่อนใต้ภูเขาน้ำแข็ง
19 ธันวาคม 2560

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563

ทำไมการทำธุรกิจถึงต้องคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์ แต่เป็นเรื่องการลดต้นทุนการผลิต  ต้นทุนการดำเนินกิจการ ที่ถูกซ่อนใต้ภูเขาน้ำแข็ง

อัตราค่าใช้จ่าย (รวม Vat 7%)

สมาชิก ส.อ.ท. ราคา 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป ราคา 6,000 บาท
19 ธันวาคม 2560

“หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม” (Social Impact Assessment (SIA) Introduction)

อัตราค่าใช้จ่าย (รวม Vat 7%) สมาชิก ส.อ.ท. ราคา 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป ราคา 6,000 บาท

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์” (Water Footprint) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
19 ธันวาคม 2560

หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์” (Water Footprint) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
8

Online
0

Total
89,116