ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


แค่เลือกเครื่องดื่มก็สามารถช่วยโลกได้แล้ว
19 ธันวาคม 2560

เครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แค่เลือกเครื่องดื่มก็สามารถช่วยโลกได้แล้ว

บัตร CP Fresh Mart มูลค่า 4,000 บาท
19 ธันวาคม 2560

Lucky Draw เดือนต.ค 2563

บัตร CP Fresh Mart มูลค่า 4,000 บาท

ช่วยโลก รักสิ่งแวดล้อมแถมสบายกระเป๋าเพราะประหยัดค่าไฟภายในบ้าน
19 ธันวาคม 2560

สินค้าประหยัดพลังงาน (ภายในบ้าน)

ช่วยโลก รักสิ่งแวดล้อมแถมสบายกระเป๋าเพราะประหยัดค่าไฟภายในบ้าน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจาก "กิจกรรมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อ Green Card Application"
19 ธันวาคม 2560

ประกาศผลรางวัล "กิจกรรมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อ Green Card Application"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจาก "กิจกรรมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อ Green Card Application"

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R
19 ธันวาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R

ทำไมการทำธุรกิจถึงต้องคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์
แต่เป็นเรื่องการลดต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนการดำเนินกิจการ ที่ถูกซ่อนใต้ภูเขาน้ำแข็ง
19 ธันวาคม 2560

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563

ทำไมการทำธุรกิจถึงต้องคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์ แต่เป็นเรื่องการลดต้นทุนการผลิต  ต้นทุนการดำเนินกิจการ ที่ถูกซ่อนใต้ภูเขาน้ำแข็ง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
13

Online
0

Total
97,524