ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครชิงรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2564 ประเภท Circular Economy ซึ่งจะมอบให้เป็นครั้งแรกในงาน "The Prime Minister's Industry Awards 2021"
19 ธันวาคม 2560

เชิญชวนสมัครอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2564 ประเภท Circular Economy

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครชิงรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2564 ประเภท Circular Economy ซึ่งจะมอบให้เป็นครั้งแรกในงาน "The Prime Minister's Industry Awards 2021"

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งสุขปีใหม่ 2564 
Green Card Application จับมือกับ Green Hotel ส่งสุขปีใหม่ 2564 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้คนไทยหัวใจสีเขียว 
19 ธันวาคม 2560

Green Card Application x Green Hotel ' 2021 Happy New Year

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งสุขปีใหม่ 2564 Green Card Application จับมือกับ Green Hotel ส่งสุขปีใหม่ 2564 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้คนไทยหัวใจสีเขียว 

Green Card Application จับมือกับ Green Hotel ส่งสุขปีใหม่ 2564 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้คนไทยหัวใจสีเขียว ให้คะแนนเพิ่ม 2 เท่า
19 ธันวาคม 2560

โปร x2 เมื่อเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมที่ได้ Green Hotel

Green Card Application จับมือกับ Green Hotel ส่งสุขปีใหม่ 2564 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้คนไทยหัวใจสีเขียว ให้คะแนนเพิ่ม 2 เท่า

แค่เลือกเครื่องดื่มก็สามารถช่วยโลกได้แล้ว
19 ธันวาคม 2560

เครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แค่เลือกเครื่องดื่มก็สามารถช่วยโลกได้แล้ว

ช่วยโลก รักสิ่งแวดล้อมแถมสบายกระเป๋าเพราะประหยัดค่าไฟภายในบ้าน
19 ธันวาคม 2560

สินค้าประหยัดพลังงาน (ภายในบ้าน)

ช่วยโลก รักสิ่งแวดล้อมแถมสบายกระเป๋าเพราะประหยัดค่าไฟภายในบ้าน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
1

Online
1

Total
110,498