• บ้าน

 • สำนักงาน

 • โรงพยาบาล คลินิก

 • โรงเรียน
  สถาบันการศึกษา

 • ร้านค้า และห้างสรรพสินค้า

 • โรงแรม รีสอร์ท
  สปอร์ตคลับ และสปา

 • วัด โบสถ์ มัสยิด

 • สวนสาธารณะ
  อุทยานแห่งชาติ

 • พิพิธภัณฑ์

 • ห้องสมุด

 • โรงงาน

 • การเดินทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี!!! “Low Energy and Greenery Building for Future” “อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมงานTaiwan - Thai Water and Environment Business Cooperation (Thai Water Expo 2019) วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-17.50 น. ณ Hall 101 ไบเทค บางนา
ขอเรียนเชิญโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ (Water Footprint of Products)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1261-5 โทรสาร : (662) 345-1266-7 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
82

Online
1

Total
31102