• บ้าน

 • สำนักงาน

 • โรงพยาบาล คลินิก

 • โรงเรียน
  สถาบันการศึกษา

 • ร้านค้า และห้างสรรพสินค้า

 • โรงแรม รีสอร์ท
  สปอร์ตคลับ และสปา

 • วัด โบสถ์ มัสยิด

 • สวนสาธารณะ
  อุทยานแห่งชาติ

 • พิพิธภัณฑ์

 • ห้องสมุด

 • โรงงาน

 • การเดินทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง CSR Beginner and CSR-DIW   การรับสม้คร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (!)
กรมควบคุมมลพิษขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภาคเอกชนกับการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Wastewater Recycling For Industry) ) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 07.30-17.00 น.ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน)
“การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint)” วันที่ 20-22 มี.ค. 2562 (08.30-16.30 น.) ณ ห้อง Silver 2 ชั้น Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก(MRT พระราม 9)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1261-5 โทรสาร : (662) 345-1266-7 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
113

Online
7

Total
26046